تبلیغات
دلنوشت - دختر کبریت فروش

دلنوشت

                                                                       
http://onepix.persiangig.com/1/www.xpic.ir-12.jpg      

آهای دخترک!
- برگشت
( چه بزرگ شده بود )
پس کبریت هایت کو؟
( پوزخندی زد
...گونه اش آتش بود
سرخ، زرد )
میخواهم امشب
با کبریت های تو
شهر را به آتش بکشم!
( نگاهی انداخت
تنم لرزید )
سالهاست تن می فروشم
می خری؟


نوشته شده در شنبه 15 مرداد 1390 ساعت 12:34 ق.ظ توسط علیرضا نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak