تبلیغات
دلنوشت - زیر باران باید رفت...

دلنوشت

زیر باران باید رفت.


فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد.


با همه مردم شهر ، زیر باران باید رفت.


دوست را، زیر باران باید دید.


عشق را، زیر باران باید جست.


زیر باران باید با زن خوابید.


زیر باران باید بازی کرد

 

زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت


زندگی تر شدن پی در پی ،

 

زندگی آب تنی کردن در حوضچه “اکنون” است

 

رخت ها را بکنیم


آب در یک قدمی است

 

روشنی را بچشیم

 
نوشته شده در شنبه 15 مرداد 1390 ساعت 10:11 ق.ظ توسط علیرضا نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak