تبلیغات
دلنوشت - صبور باش

دلنوشت

آن زمان كه روزهای تو ره بدانجا نمی برند كه باید
وقتی كه حجاب ابرهای انبوه آسمان را نهان می دارند
و راه كه بر آن گام نهاده ای دشوار می گردد و نا هموار
باری صبور باش
و چون آنكه بر آن می كوشی بر نمی دهد
هنگامی كه گرفتگی پیشانی بر گشادگی لب فزونی می یابد
و آن لحظه كه می پنداری همه چیز فرو می پاشد
آری صبور باش
نومیدی اگر گاه بر دل نشیند چه باك
دست از طلب نباید داشت
كه خورشید همواره در آسمان است
پیوسته در جایی میدرخشد
دست فراز ار به جان بكوش پرده های ابر بدر
و پیوسته به خاطر نگاه داركه هر روز به تمامی فرصتی دیگر است
تنها بردباری پیشه كن به اطمینان
كه بخت همواره یار تو خواهد بود
نوشته شده در دوشنبه 17 مرداد 1390 ساعت 12:29 ب.ظ توسط علیرضا نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak