تبلیغات
دلنوشت - گـــل پـــژمـــرده ....

دلنوشت

محـو شـد در جنـگل انـبوه تاریکی

چــون رگ نـوری طـنیـن آشنای من

قطره اشکی هم نیفشاند آسمان تار

از نـگاه خسـته ی ابـری به پـای من

مــن گـــل پـــژمـــرده ای هسـتـم

چـشمهایم چـشمه خشک کویر غم

تشـنه ی یــک بوسـه ی خـورشیــد

تشـــنه ی یـک قـطـره ی شـــبنــم

 

» فروغ فرخزاد «


نوشته شده در دوشنبه 17 مرداد 1390 ساعت 11:52 ب.ظ توسط علیرضا نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak