تبلیغات
دلنوشت - احترام

دلنوشت

من رئیسم ، چون اونقدر به زیردستام احترام میذارم که فکر می کنن خودشون رئیسن

من معلمم ، چون اونقدر به شاگردام احترام میذارم که اونا هم می تونن معلم من باشن

من تاجرم ، چون اونقدر به مشتری هام احترام میذارم که اونا بیشتر از من سود می کنن

من هنرمندم ، چون اونقدر به هنرم احترام میذارم که اون هم بتونه من رو خلق کنه

من شاعرم ، چون اونقدر به شعرم احترام میذارم که اون هم بتونه من رو بنویسه

من برنده م ، چون اونقدر به بازنده احترام میذارم که بتونه دوباره تلاش کنه

 

من خوشحالم ، چون اونقدر به غمت احترام میذارم که بتونه چند لحظه ای با من باشه

من صادقم ، چون اونقدر به دروغت احترام میذارم که بتونه حقیقت بشه

 

من قابل احترامم ، چون اونقدر به تو احترام میذارم که تو به من بی احترامی می کنی


نوشته شده در پنجشنبه 13 مرداد 1390 ساعت 01:31 ب.ظ توسط علیرضا نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak