تبلیغات
دلنوشت - هر کجا هستم باشم

دلنوشت

خط ها را برای اداره کشور ها کشیدند.آن هم روی نقشه.در روی زمین واقعی نه خطی است نه مرزی.وطن ما کره زمین است.هر چه داریم متعلق به همه آدمهاست.گذشته، تاریخ،فرهنگ،تمدن،غم،شادی،حسرت،امید،عشق،نفرت،مرگ،تولد و ...

نژادی برتر نیست
جنسی غالب نیست
بد و خوبی وجود ندارد
این ما هستیم که در زمانهای مختلف ، این ها را تعریف می کنیم.

غلط های گذشته ، درست های فردا می تواند باشد.
ارزشها می شکنند.
نسلها عوض می شوند و زندگی ادامه می یابد

وطن پرستی وجود خارجی ندارد!
هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است
.


نوشته شده در دوشنبه 27 آبان 1392 ساعت 01:03 ب.ظ توسط علیرضا نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak